Friday, July 12, 2019

google forms ప్రయత్నము

చెన్నైలో కార్యక్రమాలు ఆగష్టు 3 వరకు

नमस्कार / నమస్కారము /ನಮಸ್ಕಾರ/ வணக்கம்/ নমস্কাৰ/ નમસ્તે/ ସୁପ୍ରଭାତ/ നമസ്കാരം

కేసరి బడిలో పోటీలు 3-8-19 =

ఆస్కా లో సాహితీ ప్రసంగం 28-7-19 = https://drive.google.com/open?id=1l5Q943QezI5NpUtvNIWB0Gyfbc8TCiQW

13-7-19 దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్ జయంతి కార్యక్రమము (ఆంధ్ర మహిళా సభ , చెన్నై) https://drive.google.com/file/d/1atjI9VastdfzJVY0dB8naxmw5sNHVtkE/view?usp=sharing

----
विक्रम कुमार
8500386163Wednesday, July 10, 2019

Fwd: BCT Fundraising - Important Date 18th July 2019


ఈ  సందేశానికి స్పందనగా విరాళమిస్తున్నచో విక్రమ్ భయ్యా 8500386163కు తెలుపగలరు.
 
---------- Forwarded message ---------
From: Sriram Nadiminti <nadiminti@bctindia.org>
Date: Wed, Jul 10, 2019 at 6:15 PM
Subject: BCT Fundraising - Important Date 18th July 2019
To: <fundraising@bctindia.org>


Donor,

 

Greetings from BCT.

 

The paradigm of what education should bring to children is shifting. The education system that India today needs shouldn't just provide academic learning. It should enable children to blossom to their full potential. The needs for rural children run much deeper. Struggling with lack of quality education and opportunities, the big dreams of these young ones are often nipped in the bud, as they have to 'settle' for smaller choices

 

The Residential High School by Bhagavatula Charitable Trust has been set up to help children achieve their potential. Operating on a skill-oriented value-based model that is tailored to meet the needs of children in rural India, the model school focuses equally on academics, vocational training, values and social animation. This ensures that wherever they may live, these future citizens can create a livelihood, better the society and stand for themselves.

 

Students who have passed out from the BCT High School, since its inception in 1995, are live testimonials to the success of this high school. Many of them have gone on to start their own enterprises, take up careers and utilize their skills and voice to better the villages they live in. In fact, 78% of the alumni continue to live in and work for their villages.

 

In order to help create more such model citizenry, we need your support. Your donations will help those rural students of the region who cannot afford their school fees. They will also help in improving the infrastructure and support through aids and appliances. The donations you make here will be matched by GlobalGiving as shown below, starting at 9 :00 EDT (18:30 IST) to 23:59 EDT (09:30 IST) on July 18, 2019.

 


 

Request you to click on the above image or visit the link https://www.globalgiving.org/projects/value-based-skills-oriented-quality-education/ from your browser and join hands with BCT to continue providing the Value Based Skills Oriented Quality Education to the rural students.

 

Please make a donation on 18th July 2019 which will add on contribution from GlobalGiving. Looking forward to have a great association with you all.

 

Best Regards

 

Fundraising Team - BCT

 

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Fundraising" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to fundraising+unsubscribe@bctindia.org.


--
हम उन्को प्रणाम करते हे, जिनकी  त्यागशीलता का फल है  हमारे  भारत दॆश की  स्वतन्त्रता

Lets rededicate ourselves for bring back the glory that our nation had once upon a time. Our culture is encountering the biggest threat than ever. Lets pray god to give us the strength to spread good thoughts.
www.nic.gov.in
www.nss.iitm.ac.in
www.ivil.iitm.ac.in
www.isro.org  www.drdo.org    www.niot.res.in

చిన్నారులకు అంకితం!.. చిట్టి కథలు ..వివిధ భారతీయ భాషల్లో ..వినుటకు

नमस्कार / నమస్కారము /ನಮಸ್ಕಾರ/ வணக்கம்/ নমস্কাৰ/ નમસ્તે/ ସୁପ୍ରଭାତ/ നമസ്കാരം


Non-telugu ppl can skip erading telugu content and simple listen to the children stories given in the link


చిన్నారులకు అంకితం!  చిట్టి కథలు ..వివిధ భారతీయ భాషల్లో ..వినుటకుపెద్దలూ ... దేవుడిచ్చిన నోరు/ సమయం ఇలా ఉపయోగిస్తే సంతృప్తిగా ఉంటుంది ... ఇలా చేసుకున్నవారికి చేసుకున్నంత పుణ్యం

మీరు కూడా మీకు తెలిసిన మంచి కథలను సెల్ ఫోన్ లో  ఆడియో రికార్డింగ్ చేసి పంపవచ్చు vikrambhayya@gmail.com
అందులో మీ పేరు చెప్పుకోవచ్చు ... ఆ కథ ఎక్కడినుండి తీసుకున్నారో రికార్డింగ్ లో చెప్పాలి ...శాకాహారమే తినవలెను కనుక చేపలు పట్టుకున్న కథలు వద్దు. ఇవి పిల్లలకు వినిపించేవి కనుక  'అన్నీ మంచి సంగతులే / మంచి పదాలే ' ఉండాలి

బాల సాహిత్యాన్ని ఉచితముగా/ విరివిగా  అందుబాటులోఉంచాలి

మీరివి విన్నాక అమూల్యమైన సలహాలను / అభిప్రాయాలను పంపగలరు.
----
विक्रम कुमार
8500386163


wasting money for luxuries

HIGHER EDUCATION TECHNOLOGY CONFERENCE & EXPO CHENNAI 18-7- 2019
Rs. 8850 wasting money for luxuries...these  lavish spenders claim to improve educational standards!


--

नमस्कार / నమస్కారము /ನಮಸ್ಕಾರ/ வணக்கம்/ নমস্কাৰ/ નમસ્તે/ ସୁପ୍ରଭାତ/ നമസ്കാരം


----
विक्रम कुमार
8500386163

HIGHER EDUCATION TECHNOLOGY CONFERENCE & EXPO CHENNAI | 20Powered By


Updated recent events at HCU/ schools: Linked in & Twitter


नमस्कार


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554598047563776000  (Chandrasekhar's talk at HCU 6-7-19)


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554600993898749952 (School children practicing the bharati script at SharadA nikEtan, Guntur; 6-7-19)


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554602027530457088 (Students practicing bharati script at SR MemOrial Oriental school, Guntur 8-7-19; Recommended to this school  by 9704744150 )


https://twitter.com/bharatiscript


----
विक्रम कुमार
8500386163


రోబో శరీరము

Prakash Acrylics Pvt. Ltd.
1st floor, 70, Thatha Muthiappan St, Manadi Police Colony, George Town, Chennai, Tamil Nadu 600001
044 2524 5016

google forms ప్రయత్నము

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVmPw2yoCARaOWtD8MZDN2IU0YApSKtGEClZNuAuVcInlcrQ/viewform?usp=pp_url